Schaduw afbeelding

Van levendige handel naar aantrekkelijk woon- en winkelgebied

Oosterpoort is een locatie met een bijzondere geschiedenis. Al in 1357 werd hier de eerste Oostermolen gebouwd. In de Gouden Eeuw ontwikkelde het gebied zich tot een belangrijk handelscentrum; de tabaksteelt leidt tot een levendige handel en ook de scheepvaart en de landbouw floreren. Na 1900 ontstond in het Oosterpoortgebied een belangrijke goederenmarkt en een eiermarkt. De eierhandel in Nijkerk was zo groot dat er in 1912 een speciale markthal voor eieren kwam op het plein bij de Oostermolen; de Eierhal.

Behoud van historische charme

Bij de ontwikkeling van Oosterpoort wordt veel aandacht besteed aan het behoud van de historie. De pakhuizen aan het Molenplein worden op dezelfde plaats herbouwd en de Marechausseekazerne wordt gerenoveerd. Blikvanger van het gebied is en blijft de Eierhal; deze wordt gerestaureerd en biedt straks onderdak aan C&A.

historie afb onder NIEUW